top of page

טיפול התערבותי

טיפול התערבותי המתבטא בפעולות כירורגיות יצירתיות שיסייעו בהכלה ובנייה נכונה .

הינם חשובים בחלק מן המקרים אך אין הוכחה מחקרית ליעילותם בטווח הקצר ובטווח הארוך ואין הוכחה לסוג הניתוח המומלץ.

אנו ממליצות כי במידה ואתם נוקטים בגישה זו בחנו לעומק את אופי הניתוח ,סיכויי ההחלמה והריפוי . 

אנו מדגישות מניסיון כי בהתאם לרוב המאמרים (לא מחקרים) שבדקנו ההמלצה הגורפת הינה לא לנתח ילדים וילדות מתחת לגיל  6 .

:באם קיים צורך התערבותי להלן שאלות למנתח/ת

 

טרום ניתוח:

אם קיים פער בין טווחי התנועה אליהם מגיעים בבית ברוגע לבין הטווחים הנמדדים אצל הרופא - מה המשמעות לגבי קבלת החלטה

מדוע טווח התנועה המקסימלי נמדד לאחר הרדמה מלאה ?

 

פוסט ניתוח:

האם קיים סיכוי לצניחת אגן בעקבות הניתוח ?

במה נמדדים אחוזי השיפור ? ניתוח הצליח ?

הניתוח ישפר מאוד את מצב הילד - באיזה פרמטר ?

האם יש סיכוי לנזק בלתי הפיך  כלשהו ?

האם בהכרח ההליך הכירורגי ישפיע על קיצור הרגל ? מה המשמעות של קיצור רגל ?

האם צפויה מגבלה כלשהיא בתנועה לאחר הניתוח ?

כיצד הניתוח ישפיע על הצפי להחלפת מפרק בעתיד ?

האם יש פגיעה בשרירים האבדוקטוריים (מרחיקים) ? באיזו רמה? האם יחלימו באופן מלא ?

האם לעתים הניתוח בא להגן מפני נזקים עתידיים שעדיין לא ידוע אם יקרו ?

ניסיון הצוות:

כמה מקרי פרטס פוגש הצוות כל שנה ?

כמה מהמקרים הללו מגיעים לניתוח ?

איך בוחרים מי מהצוות יהיה הרופא המנתח ?

מה הסבירות שיבוצע הניתוח על ידי מתמחה ?

האם בספירת מספר ניתוחי מפרק הירך כלולים גם מקרים אחרים (כגון CP? )

האם יש מעקב אחרי הילדים המנותחים ? לאיזה פרק זמן ?

האם קיים מאגר נתונים על אותם הילדים גם לאחר שבגרו ?

האם  אפשר לקבל פרטי קשר של מטופלי עבר ולשמוע מנסיונם ?

האם יש מקום לטיפול תמיכה ? הומיאופטיה / דיקור / תזונה נכונה ?

האם יש מקום לתת תשומת לב לעידוד זרימת הדם למקום ?

מה הסיכוי לזיהום ?

מה הסיכוי לפגיעה בכלי דם ובעצבים ?

מה הסיכוי להסתיידות סביב נקודת השבר בעצם ?

האם יש סבירות ליציאת ברגים  או הפלטה ? מה קורה במצב כזה ?

סוגי הניתוחים - האם מבוצעות אותן פרוצדורות מלפני 20/30 שנה או שיש שינוי ? מהו השינוי ?האם יש סיכוי לשבר בקצב הפלטה ?

בנושא זה אנו מפנות אתכם/ן לאתר המעדכן בנוגע לטיפולים הכירורגים

http://www.pertheskids.org/treatments

 

לינק זה אושר עי המפרסם לפירסום באתר זה.

bottom of page