top of page

 הגורמים למחלת הפרטס

כל מה שידוע בספרות המקצועית הינו כי ישנה הפרעה בזרימת הדם לראש מפרק הירך, אשר גורמת למות העצם . אין מחקרים ארוכי שנים ולכן הסיבה לפרטס נתונה למחלוקות רבות בקרב האסכולה הרפואית ואין סיבה מובהקת  כלומר המחלה אדיופתית באופייה.

להלן חלק מהתיאוריות בנפרד או ביחד אשר כוללות :

* פציעה טראומתית לראש מפרק הירך 

* קרישיות דם – קיימים מחקרים אך לא חד משמעיים -בדיקות קרישיות מקיפות הינן בדיקות ייחודיות בהן נדרש אישור מיוחד מהקופה לזיהוי פקטורי קרישה 

* מעשן מדרגה שנייה

* חוסרים תזונתיים

* בריאות ומצב חיים

 * גנטיקה – קיים מחקרים אך לא חד משמעיים. לפרטס אין קשר תורשתי חזק רק לכ 5% מהמקרים (הידועים) יש בן משפחה עם מחלת הפרטס

מדובר לרוב בילדים שנמצאים באחוזוני גובה ומשקל נמוכים לגילם.

באבחנה מבדלת קיימות מחלות תורשתיות, מחלות מטבוליות, הפרעות במבנה ההמוגלובין, ירידה בתפקוד בלוטת התריס וטיפול תרופתי ממושך בסטרואידים.

bottom of page